Megétérsem története 1

Hiszem, hogy láttatok már a 700-as klub műsorán megétéréstörténeteket. Mindegyik színes, megrázó és más. Miért? Mert amikor igazából megérint bennünket Isten szeretete, személyesen szólít meg bennünket, hív ki a szennyes kis életünkből az őt követésre, akkor átéljük az életünk legfelejthetetlenebb és legbecsesebb pillanatát. Értelme lesz a létezésnek. Ezért meséljük el újra és újra, és azért is tesszük közkinccsé, hogy mások is megtérjenek, hogy erőt merítsenek, hogy: Jé, ez velem is hasonlóan történt!, másfelől azért is, hogy áradozhassunk Isten és az ő fiának a jóságáról, valamint a Szent Szellem vigasztalásáról.

Jézus eljött a földre, és valóban meghalt azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. Belegondoltál már ebbe, mekkora dolog ez? Igaz létére, isteni személy létére magára vállalta mindazt a kínt, a megverettetést és megaláztatást, amit nekünk kellett volna elszenvednünk jogos bűntetésül. Mindezt azért tette, hogy ha mi megvalljuk őt a személyes megváltónknak és szabadítónknak, ne kelljen a pokolra jutnunk. Bűneink, átkaink mind rajta voltak a kereszten, mert ő magára vállalta őket. Hogy hogyan tudta, hogy mi a te, az én személyes bűnünk? Ha körülnézel, nem csak te szenvedsz azokban! Nincs bűn, amit ne tudott/látott volna akkor Krisztus, és mindent, mondom mindent felvitt a keresztfára! Neked egy a dolgod: elfogadnod Krisztust személyes megváltódnak.

Én egy egészen másfajta Istenben hittem. Jézust láttam magam előtt, de egy hamis Jézus képet, tudniillik megvan az ezotériának is a maga Jézusa. Például a New Age egybemos minden vallást és irányzatot, mögötte pedig egyfajta ördögi szellem húzódik meg. Ahogy Ruff Tibor mondja, az antikrisztus is ilyen katyvasz vallást fog képviselni, amellyel nagyon jól el lehet hitetni embereket. Már ma is azt tartja a világ: egy az isten, és minden vallás ugyanarról beszél. Ez nem igaz! Buddha meghalt, Jézus pedig feltámadt! Senki más nem jött rajta kívül vissza a halálból. Egyik másik vallást sem üldözték úgy, mint a kereszténységet, a mai napig is, amikor minden öt percben meghal egy keresztény a hitéért. Hírportálok így számoltak be erről: “minden öt perceben egy mártír”, de azt hiszem ettől sűrűbb számokról lehet szó. 

Egy igaz út van, az evangéliumon alapuló kereszténység.

Gyerekként túlérzékeny voltam, nagyon nyitott. Kerestem Jézust a katolikus templom Jézus-szobrában, a hittanórákon, de nem kaptam érdemleges választ. Esténként jókislányként imádkoztam, de nem éreztem, hogy válaszolnának az imáimra. Kerestem azt a nagy erőt, ami mindezt létrehozta, ami engem is nagyon szeret. Szívemben tudtam, hogy Ő van, csak nem értem el, kerestem, de nem találtam. Szent Szellem nélkül, a Tűz nélkül nem is lehet igazán hitre jutni, mert az ad csak bizonyosságot Jézus, Isten felől, mert megtapasztalod az erőt, amit előtte soha. Ezért van a karizmatikus istentiszteleteken annyi csoda, betöltekezés, sírás, sikítás, mert a tömegre száll Isten ereje. Isteni tűz nélkül nem jutottam gyerekként bizonyossága, mert a katolikus keresztény templomokból sajnos az Élet kiszorult.

Nem tudom most hirtelen, hogy melyik teológus mondta, de nagyon mellbevágó: a (túl)érzékeny emberek mielőtt valóban Istent találnák meg és az igazi fényt, jön a sátán (mindig direkt kisbetűvel írom), ő ér oda előbb, és félrevezeti az embert. Megcsalja a trükkjeivel. Velem is így történt. A tudatalatti, a meditáció, a boszorkányság, a mágia, a testből kilépés, a művészetek, a megmagyarázhatatlan dolgok, a médiumitás, a szellemek, valamint a pogány vallások kezdtek el érdekelni. Ez már tizenévesként történt, és persze megkaptam már az utamhoz azokat az embereket, akik ebben a mágikus világban nyakig bennevoltak. 17 éves koromban az első szerelmem, aki jóval idősebb volt tőlem, ugyan teológiai főiskolát fejezett, de az ő könyvtárában találtam Agrippa és mágia könyveket, és ezeket kezdtem el olvasni. Egy teológussal való barátkozás jónak tűnhet, de sajnos ő távol állt attól az isteni hittől, ami engem is felemelhetett volna. Sajnos ő nem beszélt nekem Istenről, a Bibliáról. Rossz út volt, de szerencsére Isten mindent a javunkra fordít, csak a ferde-görbe utainkért számot kell adni és odáig sok szenvedés van, mire az Úr visszaállít bennünket a pályánkra. 

Kérdezhetnénk, hogy hol volt Jézus, miért nem szólt, jött oda és súgta a fülünkbe, hogy mi az igazság. Miért nem fedte fel magát? Nos, Ő mindvégig ott volt, védelmezett bennünket, de meg kellett várnia, mire mi hívjuk be őt a szívünkbe. Ott nézte végig a tévedéseinket és velünk együtt sírhatott, amikor mi is szenvedtünk. Ezt az utóbbi mondatot egy amerikai nő mondta, akit kislányként molesztált az apja, és amikor megismerte a Megváltót, megkérdezte tőle, hogy hol volt, miért hagyta mindezt megtörténni? Akkor jött válaszul egy belső hang: ott voltam végig veled…

Jézus kopog, folyton kopog a szívünk kemény falán, és nekünk kell kinyitni neki az ajtót. 

Évek során a wicca vallástól kezdve, a szellemek látástól, az auralátáson át sok mindenbe belemásztam. Egy feketemágus férfival is összejöttem, ami egy nagy-nagy sötét folt lett az életemen. Elveszett voltam, és észre se vettem, mikor csúsztam bele a mocsárba, ami húzott és húzott lefelé. Vártam egy-egy okkult praktikától, hogy majd segít, vártam más varázsló emberektől, jósoktól és látóktól, hogy majd általuk jobb lesz az életem, de ez még véletlenül sem így történt. Egy röpke időre reménysugár villant fel, de végül az állapotom sokkal rosszabb lett, mint előtte. A világmindenségben erők működnek: ha mi sátáni dolgokkal kerülünk kapcsolatba, mi is bemocskolódunk, és automatikusan pusztító erők kezdenek el működni az életünkben. Flaisz Endre lelkész ha jól emlékszem azt mondta, hogy az átkok nem Isten személyes bosszúi, nem ő akar nekünk rosszat, hanem mi kerülünk a tetteink által olyan helyzetekbe, amiket magunk vonzottunk be. Ez minden okkult praktikára igaz, a horoszkóp-olvasástól az asztrológián át… mindenre igaz!  

A megoldás csakis Istennél van! A Biblia Istenénél… 

 

“Ne találtassék teközötted jövendőmondó, se igéző…”

5 Mózes 18:10-12  Károli Gáspár fordítás – Biblia

10 Ne találtassék te közötted, a ki az õ fiát vagy leányát átvigye a tûzön, se jövendõmondó, se igézõ, se jegymagyarázó, se varázsló;

11 Se bûbájos, se ördöngõsöktõl tudakozó, se titok-fejtõ, se halottidézõ;

12 Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért ûzi ki õket az Úr, a te Istened te elõled.

Ezek voltak azok a sorok, amik meghatározóvá váltak a boszorkány hátteremből való kijövetelkor. A Biblia tükör, ami megmutatja a valóságot. Amikor belenéztem és láttam ezeket a sorokat, a szívembe már eldőlt, melyik hangra fogok hallgatni. Ez az igazság – tudtam. Megaláztam magam és hagytam, hogy az ismeret felfedje az óember igazi arcát. Ahogy Pajor Tamás mondja: olvadni kezd az óember, mint a hóember. 

Megtérésem előtt sokat tudakozódtam jósoktól, tarot-kártyából, de főleg ingával szerettem volna megtudni, mi is vár rám a jövőben. A sátán olyan eszközzel él, hogy egy kis igazságot vegyít a hazugsága közé. Pl. nekem mindig azt jósolták, hogy nem lesz férjem.

Isten nem akarja, hogy olyan dolgokat tudj, amikre még nem vagy készen. Miért is akarod tudni a jövőd? Isten vigyáz rád és erős karja megtart. A jósok ugyan tudakozódnak szellemektől, de azok is csak hazudoznak. Megtérésem előtt valóban nem volt férjem, csak számtalan rossz párkapcsolatom. Megtérésem után találkoztam az Igazival, akivel boldog házasságban élek. Valami olyasmi a jóslás, mint a horoszkóp: determinál. Elhiteti veled, ha ehhez vagy ahhoz a csillagjegyhez tartozol, akkor ez jellemző rád. Ez hazugság. Ez a nézet ellop tőled egy csomó szépséget, elhiteti veled, hogy nem vagy szabad. A sátánnak is van egy forgatókönyve számodra, de megtérés után Istennek is van egy forgatókönyve, amibe belépve megnyílik előtted a szűk ösvény.

Ha jóslásba bocsátkozik valaki, óhatatlanul is gonosz szellemeket vonz magához. Íme egy ex-sátánista bizonysága:

 

 

 

 

» Újabb bejegyzések