Megélni Isten szeretetét

Boszorkánydoktorok praktizálásai a színfalak mögött

 

Miért nyúl az ember a varázsláshoz? Először is azért, mert segíteni szeretne a maga kilátástalan életén vagy másokén is.

Sokan a varázsláshoz fordulnak, mert erőre vágynak, befolyásra, amit a boszorkányságon keresztül megkaphatnak. Egyúttal ezen keresztül a Piton-szellemét is megkérdezik, aki a jövendőmondás szelleme. Mindez nagyon veszélyes és a mélybe taszít. 

Ezt a videót közel egy hónapja láttam. Nem kérdőjelezem meg, hogy valóban a videó kezdő soraiban a démonok beszélnek a nőből. A pásztor a Szent Szellem erejével közelített felé, amikor is a démonok beszélni kezdtek, elmesélték azokat a dolgokat, amik odakötik őket a varázslónőhöz. Nem meglepő: Jézushoz is beszéltek a démonok az emberekből, az evangéliumokban ez többször prezentálva van. Majd miután Jézus felszólítja őket, hogy némuljanak el, ‘hangos fennszóval’ távoztak az emberekből. Az illetők pedig vagy emlékeznek a történtekre, vagy sem.

Viszont történt egy hatalmas szabadulás a kezdő képsorok után, és Joshua pásztor, Jézus hatalmas nevében kiűzte belőle ezeket a varázsló szellemeket. A videó másik részében a volt boszorkány elmeséli részletesen, miért kell minden szinten óvakodnunk és kerülnünk a boszorkonyságot. 

Előrehaladok a videóban: mert ugyan azért nyúlunk okkult praktikákhoz, hogy segítsünk önmagunkon, vagy másokon, de idővel rájövünk, a varázsszerek, a varázsigék, a varázslások csak ideig-óráig tartanak, és azok még baljósabb folyamatokat indítanak el bennünk. Csakis Jóisten tud megmenteni bennünket. Bármi más út téves. Ugyan van másik út, de nem érdemes rálépni. Az életével játszik az, aki kipróbálja. Magam tapasztalából beszélek, mivel tinikoromban a wicca vallás kezdett el érdekelni, pusztán azért, mert a keresztény vallásból nem kaptam válaszokat. Olyan dolgokba ütöttem az orrom körülbelül 14 évesen, amik átkokat vontak maguk után. Megnyitottam a kapukat, és évekig rombolhattak és tombolhattak a démonok az életemben, és én minden varázslást, fehérmágiát kipróbáltam, hogy enyhítsem a dolgot, hogy helyreálljak, helyrehozzam az életem. De ez abszurd! Ahogy a Bibliában áll, mi módon űzheti ki a sátán a sátánt? Akkor meghasonlana önmagával. A gonosz oldal elhiteti velünk, hogy segíthet, de közben csakis egyedül Istennél van a szabadulás kulcsa. Máté evangéliumában tehát ez áll, amikor a farizeusok megvádolták Jézust, hogy ördögi praktikákat művel: 

“Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: “Csak nem ez a Dávid Fia?” A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: “Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével.” Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: “Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok! Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.” (Idézet a Bibliából: Máté 12:22-28)

Végezetül leszögezem, hogy a sátán azért megtévesztő, mert ugye a sátán bukása előtt az 5. arkangyal volt, aki ledobattatott a mennyből. Azaz ő belelátott egy ideig Isten királyságnak a működésébe, ismeri a dolgok látszatát, de a mibenlétüket nem tudja. A sátán csak a dolgok árnyékát látja, de nem a lényegét, és csak utánoz! Azért hamis praktikákat kínál, hogy minél több embert taszítson magával a mélybe.

 

Személyes történetem 

Belőlem is távozott a varázslás démona. Említettem, hogy elég fiatalon nyúltam a varázslás praktikáihoz. A démonok fizikailag okoztak már fájdalmat a testemben,  űzött gondolataim voltak, amik egyre csak sarkalltak az önpusztításba. Megtérésemhez közel, több estén át a Hit rádióban hallgattam az istentisztelet ismétlését. Az egyik ilyen közvetítés végén, Németh Sándor az alkalom végén imádkozott. Hittel hallgattam amit mond, és megtörtént az, ami még engem is meglepett: mondta, hogy “varázslás démona, távozz belőle”. Ekkor önkéntelenül is hatalmasra nyitottam a számat, és egy nagy levegőrobajjal távozott belőlem a démon. Hatalmas pillanat volt! Mivel addig csak filmekben láttam, hogy a szájon át is távozhat a démon ilyen fekete füst formájában, nem gondoltam, hogy ez így van a gyakorlatban is, a valóságban. Amikor kiment belőlem a démon nagy robajjal, nagyon furcsa, tiszta elmeállapotba kerültem. Ugyanakkor meghökkentem. Emlékszem, ráütöttem az asztalra a démonok miatti haragomban: Ezidáig ettől a varázslás démonától szenvedtem! Mindent megpróbáltam évekig, rengeteg pénzt költöttem arra, hogy megszabadulhassak a kínzó démonoktól, és most egy felkent pásztor szavára egy szempillantás alatt megtörtént a csoda! Részben a varázslás démona rontotta el az életem! De ezúttal végérvényesen távozott. Megszabadultam! – ezeket gondoltam magamban, és fizikailag is megtapasztalhattam, mennyire hatalmas az Úr keze! Hozzám is elért! Ez az este utána soha se szerettem volna varázsolni, a saját vagy bárki más életébe belevájkálni. A varázslás szellemével minden affinitás megszűnt, a tudás is szerintem, hogy varázsoljak. Azóta szabad vagyok, dicsőség Istennek, és Jézus nevének!

 

a

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.