Megélni Isten szeretetét

Jogosság

 

Tizenhét éves lehettem, amikor már elviselhetetlenül féltem az esti, éjszakai ijesztésektől. Incubus-Succubus módjára érezhetően egy test ült rám. Látni nem láttam, de rámnehezült, ekkor rendszerint megdermedtem az ijedtségtől. Nem ment le rólam ez a démoni lény, bárhogy is forgolódtam az ágyban. Sötét szellemek, mindenféle jelenlét volt érezhető esténként a szobámban (ma már tudom ezek démonok voltak), és egyik barátom azt mondta, hogy Jézus nevére elmennek. Ki is próbáltam. Ülve az ágyamon parancsoltam a lényeknek: – Jézus nevében, távozzatok – vagy valami ilyesmit mondtam, de semmi nem történt. Akkor csalódtam Jézus nevében, igazából nem értettem a dolgot.

Megtérésem után (a Hit gyülekezetében elmondtam a megtérő imát, és egy pásztor megáldott kézrátétellel) azt álmodtam, hogy az ágyam melletti ablakon özönlenek be kis fekete ijesztő valamik. Gyorsan jöttek és sokan voltak. Nem csak álom lehetett, mert félálomban voltam már, amikor magamban kiáltozni kezdtem Jézus nevét! Kiabáltam, és segítségemre jött. A fekete démonszerűségek eltűntek. Tudtam, hogy már jogom van a név használatához, és ezek után engem nem kísértettek éjjeli ijesztések, illetve ha kopogást hallottam vagy félelem tölött el és éreztem, nem vagyok egyedül a szobában, Jézus nevének segítségül hívása szinte azonnal kitisztította a teret, és békésen elaludhattam.

Ma voltam bibliaórán, és az ott elhangzottakat egy mondatban leírom, mi is a hatalmunk érvényesítése a Sátánnal szemben. Szabó Tamás pesbiter az Efezusi levélből, a szellemi harccal kapcsolatban ezt emelte ki: harcolni csak úgy lehet, ha szoros a kapcsolatunk az Atyával, a Fiúval (napi kapcsolatban állunk velük, azaz az Igével), ha telve vagyunk Szent Szellemmel, továbbá ha bűntelenek vagyunk, mert mindezek nélkül csak a levegőt csapdossuk!

Ehhez kapcsolódóan íme, Németh Sándor egyik prédikációjának összefoglalója: “Isten ma is bárkit meg tud szabadítani, bárki imáját képes meghallgatni, csak azért nem valósulnak meg az imák, mert a bűnök elválasztják az embert Istentől. Jézus szabadító munkája egy természetfölötti beavatkozás, ami által az ember megszabadul a gonosz szellemektől, és Istennel tud járni. Istennek és a Sátánnak is van országa, melyek képviselői Jézus, illetve a démonok. Ennek a két valóságnak az összeütközése zajlik, amikor az emberek gonosz szellemektől szabadulnak meg. A démonok személyiségjegyekkel rendelkeznek, ezért az ember nem tud elbánni velük, segítségül kell hívnunk Isten nevét, mert Ő a szabadító.”

 

Végül álljon itt egy ide vágó idézet, Dutch Sheets: Közbenjáró imádság c. könyvének 9. fejezetéből, a 151. – 152. oldalról:

“Miért van egyáltalán harcra szükség, ha Krisztus legyőzte a Sátánt és a démonokat? – kérdezik sokan – Krisztus vajon nem vette el az ördög erejét, nem fegyverezte le és nem rontotta le munkáit? Nem szabadított meg minket a Sátán hatalmából?

Ezeket a kérdéseket akkor lehet megválaszolni, ha pontosan megértjük, hogy mit tett Krisztus valójában, amikor legyőzte a Sátánt. A Sátán nem pusztult el ekkor a szó szoros értelmében, hanem jogi értelemben megtört az uralma, avagy tekintélye. A Biblia sehol nem állítja, hogy Krisztus megszabadított minket a Sátán erejétől. Azt állítja, hogy megszabadított minket exousziájától – tekintélyétől -, azaz attól a jogától, hogy az erejét gyakorolja felettünk: “Ő szabadított meg bennünket a sötétség hatalmából (exouszia), és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.” – Kolossé 1:13

Isten és a Sátán között soha nem merült fel az erőviszonyok kérdése és nem is fog.

A hatalom volt a kérdés – az a hatalom, amelyet Sátán Ádámon keresztül megszerzett. Jézus nem azért jött, hogy valamennyi erőt visszavegyen, vagy hogy elvegye a Sátán erejét. Jézus azért jött, hogy visszaszerezze a hatalmat, amelyet Ádám elherdált a kígyónak, és hogy  megtörje a kígyó uralmát a föld felett. 

A Sátán ma is rendelkezik mindazokkal az erőkkel és képességekkel, amelyekkel valaha. Amit a Sátán elvesztett, az a jog (hatalom) arra, hogy használja erejét azok ellen, akik Jézust uruknak választják. A Sátán azonban tolvaj és törvényszegő, és mégis gyakorolni fogja ellenünk a az erejét és képességeit, ha nem értjük, hogy Jézus Krisztus által most már hatalmunk van felette és ereje fölött. A hatalom a kulcskérdés. A munkát az erő végzi, de a hatalom irányítja az erőt.”

 

a

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.